POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

În conformitate cu prevederile art. 13 și 14 ale REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare, „RGPD”) și articolele 6 și 11 din Legea Organică 3/2018, din 5 decembrie, privind Protecția datelor cu caracter personal și garantarea drepturilor digitale (denumită în continuare, „LOPDGDD”), prin care se reglementează dreptul de informare asupra colectării datelor, vă informăm despre următoarele:

1. Cine este operatorul dvs. de date personale?

Operatorul de date, distribuitorul dvs., transmite datele personale companiei Grup Eina Digital S.L., care are calitatea de Persoană împuternicită de operator, cu scopul de a le prelucra în acest site web.

Dacă doriți să ne contactați, ne puteți trimite un email la următoarea adresă: gdpr@grupeina.com.

2. Ce date personale colectăm?

Datele personale pe care le putem colecta sunt următoarele:

 • Nume și prenume.
 • Număr de telefon.
 • Adresă de email.
 • Nume de utilizator și parolă.
 • Orice alte informații sau date pe care decideți să ni le transmiteți.

3. De ce prelucrăm datele dvs.?

Grup Eina Digital S.L. poate prelucra datele personale ale utilizatorilor înregistrați cu următoarele scopuri:

 • Serviciul de acces la materialele digitale de formare.
 • Clarificarea întrebărilor și consultații.
 • Administrarea accesului utilizatorilor înregistrați în zona privată.
 • Operațiuni administrative specifice platformei, precum: înregistrări, ștergeri, modificări, cu autorizația prealabilă a Operatorului de date.
 • Gestionarea cererii de eliberare a certificatelor, după finalizarea cursului.
 • În cazul în care instruirea este subvenționată, subvenția va fi solicitată prin intermediul organismelor oficiale și / sau al administrațiilor publice.
 • Operatorul de date poate solicita rapoarte despre starea formării și despre certificatele pe care l-ați primit, prin urmare, datele dvs. se pot utiliza și cu scopuri statistice.
 • Administrarea transmiterii de informații comerciale despre produsele și serviciile noastre.
 • Orice altă activitate proprie serviciilor contractate.

4. Cu se scop utilizăm datele personale?

Prelucrarea datelor utilizatorilor înregistrați este stabilită pe următoarea bază legală:

 • Executarea contractului de prestare de servicii (art. 6.1.b) RGPD): datele utilizatorului înregistrat (nume de utilizator și parolă) se prelucrează în baza contractului de prestare de servicii încheiat între părți.
 • Consimțământ (Art. 6.1.a) RGPD): în formularul de contact, dacă utilizatorul solicită prin intermediul formularului online, datele utilizatorului înregistrat (nume de utilizator și parolă) se prelucrează în baza consimțământului care se va cere înainte de conectarea la platformă, de asemenea, anumite cookie-uri au nevoie de acordul dvs. pentru a fi acceptate.

5. Cât timp vom păstra datele dvs. personale?

Prelucrarea datelor în scopurile descrise se va menține atât timp cât acestea sunt necesare pentru a îndeplini scopul cu care au fost colectate, precum și pentru respectarea obligațiilor legale care derivă din prelucrarea acestora. Fără a aduce atingere păstrării acestora, aceasta este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor eventuale drepturi in instanță și/sau de fiecare dată când legislația aplicabilă o permite.

Grup Eina Digital S.L. se angajează să înceteze prelucrarea datelor personale după finalizarea perioadei de păstrare a acestora, precum și să le blocheze eficient în baza sa de date.

6. Partajăm datele dvs. personale cu terți?

În general, Grup Eina Digital S.L. nu va ceda datele personale unor terțe părți, cu excepția acelor situații în care acest lucru este obligatoriu prin lege sau în cazul în care un serviciu a fost externalizat, pentru funcționarea corectă a paginii web.

Furnizorii cu care lucrăm pentru funcționarea paginii web sunt:

 • Furnizorul de găzduire utilizat este Amazon Web Services (AWS), o companie americană cu servere situate în Irlanda. Clauzele contractuale standard sunt utilizate ca garanție pentru transferul internațional de date.
 • Furnizorul de servicii de transmitere de materiale comerciale este Acrelia, situat în Spania sau, dacă e necesar manageri de curierat proprii ai personalului de gestiune academică ai Grup Eina Digital S.L..
 • Organisme oficiale și / sau administrații publice în cazul în care instruirea este subvenționată.
 • Grup Eina Digital S.L. situat în Spania este proprietarul domeniului paginii web.
 • Baza de date în care se stochează datele personale ale utilizatorilor este proprietatea fiecărui distribuitor.

Grup Eina Digital S.L. încearcă să garanteze siguranța datelor personale atunci când acestea sunt transmise în afara companiei și se asigură că furnizorii terți de servicii respectă confidențialitatea și dispun de mijloacele adecvate pentru protecția datelor personale. Terții menționați au obligația de a garanta faptul că informațiile sunt prelucrate în conformitate cu normele de confidențialitate a datelor.

De asemenea, în anumite cazuri, legea poate cere transmiterea unor date personale unor organisme publice sau altor părți, acestea vor fi transmise doar atunci când acest fapt este strict necesar pentru respectarea obligațiilor legale menționate.

7. Ce drepturi aveți și cum le puteți exercita?

Puteți să adresați orice sesizare și să vă exercitați drepturile prin intermediul unei cereri la următoarea adresă de email: gdpr@grupeina.com

Aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces: puteți cere informații despre acele date personale de care dispunem despre dvs.
 • Dreptul de rectificare: puteți comunica orice modificare a datelor dvs. personale.
 • Dreptul de ștergere și uitare: puteți solicita eliminarea înainte de blocarea datelor dvs. personale.
 • Dreptul de limitare a prelucrării: presupune restricționarea prelucrării datelor personale.
 • Dreptul de opoziție: puteți să vă retrageți acordul de prelucrare a datelor, opunându-vă prelucrării acestora.

În anumite cazuri, solicitarea dvs. de a se elimina date necesare pentru respectarea obligațiilor legale va putea fi respinsă. Același lucru se întâmplă și dacă nu vă identificați corect.

De asemenea, dacă aveți vreo plângere legată de prelucrarea datelor, puteți prezenta o reclamație autorității competente pentru protecția datelor personale.

8. Ce măsuri de siguranță aplicăm pentru protecția datelor dvs. personale?

Grup Eina Digital S.L. a adoptat nivelele de siguranță de protecție a datelor personale cerute de lege și încearcă să instaleze acele mijloace și măsuri tehnice suplimentare pe care le are la dispoziție pentru a evita pierderea, utilizarea abuzivă, alterarea, accesul neautorizat și furtul datelor personale care i-au fost încredințate.

9. Folosim rețelele sociale?

Grup Eina Digital S.L., are un profil pe Facebook, Twitter, YouTube și Linkedin. Utilizatorul are un profil pe aceeași rețea socială și a decis să se alăture paginii create de Grup Eina Digital S.L., manifestându-și astfel interesul față de informațiile publicitate în rețea.

Grup Eina Digital SL, este recunoscut ca fiind responsabil în comun pentru tratarea datelor utilizatorilor, adepților sau persoanelor care fac comentarii prin intermediul acestora, deși este exonerat de orice tip de responsabilitate derivată de comentariile utilizatorilor și adepților de pe rețelele sale sociale.

Corresponsabilitatea Grup Eina Digital S.L., este limitată de responsabilitatea fiecăreia dintre rețelele sociale menționate anterior, care prin politicile lor de confidențialitate respective vor stabili scopurile și bazele prelucrării datelor cu caracter personal.

10. Se poate modifica politica de confidențialitate?

Această politică de confidențialitate a fost actualizată în data de 13.10.2021. Vă recomandăm să recitiți periodic politica de confidențialitate.