ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016. április 27-i 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban: „GDPR”) 13. és 14. cikke, valamint a személyes adatok védelméről és a digitális jogok garantálásáról szóló, december 5-i 3/2018. sz. sarkalatos törvénynek (a továbbiakban: „LOPDGDD") az adatgyűjtés során a tájékoztatáshoz való jogot szabályozó 6. és 11. cikke értelmében a következőkről tájékoztatjuk Önt:

1. Ki a felelős a személyes adatai feldolgozásáért?

A személyes adatai kezeléséért felelős szolgáltatója továbbítja a személyes adatokat a Grup Eina Digital S.L., azaz a megbízott adatkezelő felé a jelen weboldalon történő adatkezelés céljából.

Ha kapcsolatba kíván lépni velünk, küldjön nekünk e-mailt a következő címre: gdpr@grupeina.com.

2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Az általunk gyűjtött személyes adatok:

 • Vezetéknév és keresztnév.
 • Telefonszám.
 • E-mail cím.
 • Felhasználónév és jelszó.
 • Bármely más velünk megosztott információ vagy adat.

3. Milyen célból dolgozzuk fel az Ön adatait?

A Grup Eina Digital S.L. az alábbi célokból dolgozhatja fel a regisztrált felhasználók személyes adatait:

 • Hozzáférés a digitális tananyagokhoz.
 • Kérdések megválaszolása és problémák megoldása.
 • A regisztrált felhasználók fiók-hozzáférésének kezelése.
 • A platformmal kapcsolatos adminisztratív feladatok, például regisztrációk, törlések, módosítások végrehajtása az Adatkezelő előzetes engedélyével.
 • A tanfolyam befejezése után a bizonyítványok kezelése.
 • Abban az esetben, ha a képzést támogatják, a támogatást a hivatalos szerveken és / vagy közigazgatásokon keresztül kérik.
 • Az adatkezelő jelentéseket kérhet az Ön által elvégzett képzések és tanúsítványok állapotáról, így az adatai statisztikai célokra is felhasználhatók.
 • A termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos kereskedelmi információk küldésének kezelése.
 • Bármilyen más, a szerződéses szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység.

4. Miért használjuk az adatokat?

A regisztrált felhasználók adatai feldolgozásának jogalapja a következő:

 • A szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés teljesítése (GDPR 6.1.b cikk): a regisztrált felhasználó adatait (felhasználónév és jelszó) a felek között létrejött szolgáltatásnyújtási szerződés alapján dolgozzuk fel.
 • Hozzájárulás (GDPR 6.1.a cikk): a kapcsolatfelvételi űrlapon, amikor a felhasználó azt a weben keresztül lekéri, a regisztrált felhasználói adatokat (felhasználónév és jelszó) a platformra való bejelentkezéshez szükséges hozzájárulás alapján kezeljük, hasonlóképpen bizonyos sütik elfogadásához is hozzájárulás szükséges.

5. Meddig őrizzük meg az Ön adatait?

A feldolgozott adatokat az adatgyűjtés fent leírt céljának teljesítéséhez, valamint az adatfeldolgozásból eredő jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg. A megőrzés sérelme nélkül ez bármely követelés megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, és/vagy amennyiben az alkalmazandó jog ezt megengedi.

A Grup Eina Digital S.L. vállalja, hogy a megőrzési időszak végén megszünteti a személyes adatok kezelését, valamint megfelelően zárolja azokat az adatbázisában.

6. Megosztjuk az Ön adatait harmadik felekkel?

A Grup Eina Digital S.L. általában nem továbbít személyes adatokat harmadik félnek, kivéve, amikor ezt jogszabály írja elő, vagy amikor a vállalat a weboldal rendes működéséhez egy szolgáltatást kiszervez.

A weboldal működtetéséhez a következő beszállítók szolgáltatásait vesszük igénybe:

 • A tárhelyszolgáltató az Amazon Web Services (AWS), egy amerikai cég, amelynek szerverei Írországban találhatók. A szabványos szerződéses kikötések biztosítékként szolgálnak a nemzetközi adattovábbításhoz.
 • A direktmarketing-kommunikáció szolgáltatója a spanyolországi székhellyel rendelkező Acrelia, vagy szükség esetén akik a Grup Eina Digital S.L. saját oktatási osztályának levelezését kezelik.
 • Hivatalos szervek és / vagy közigazgatások abban az esetben, ha a képzést támogatják.
 • A weboldal domainjének tulajdonosa a Spanyolországban székhellyel rendelkező Grup Eina Digital S.L.
 • A felhasználók személyes adatait tároló adatbázisok az egyes szolgáltatója tulajdonában vannak.

A Grup Eina Digital S.L. törekszik a személyes adatok védelmének biztosítására, amikor azokat a vállalaton kívülre továbbítják, és biztosítja, hogy a harmadik fél szolgáltatók azokat bizalmasan kezeljék, valamint megfelelő intézkedéseket alkalmazzanak a személyes adatok védelme érdekében. Ezek a harmadik felek kötelesek biztosítani, hogy az információkat az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljék.

Bizonyos esetekben a személyes adatok hatóságoknak vagy más feleknek történő átadását jogszabály is előírhatja, és ilyenkor csak az alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatok kerülnek átadásra.

7. Milyen jogai vannak és hogyan gyakorolhatja azokat?

Az alábbi e-mail-címre küldött üzenetben veheti fel velünk a kapcsolatot, illetve gyakorolhatja a jogait: gdpr@grupeina.com

Önt a következő jogok illetik meg:

 • Hozzáféréshez való jog: tájékoztatást kérhet az általunk Önről tárolt személyes adatokról.
 • Helyesbítéshez való jog: közölheti a személyes adataiban bekövetkezett változásokat.
 • A törléshez és az elfeledtetéshez való jog: kérheti személyes adatainak törlését azok zárolása után.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: a személyes adatok feldolgozásának korlátozását jelenti.
 • A tiltakozáshoz való jog: visszavonhatja az adatai feldolgozásához adott hozzájárulását, ha tiltakozik a további feldolgozás ellen.

Bizonyos esetekben a kérését elutasíthatjuk, ha a jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez szükséges adatok törlését kéri, vagy ha nem igazolja a személyazonosságát.

Ezenkívül, az adatai feldolgozásával kapcsolatos panaszát benyújthatja az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

8. Milyen biztonsági intézkedéseket teszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében?

A Grup Eina Digital S.L. gondoskodott a személyes adatok jogszabályban előírt különböző szintű védelméről, továbbá igyekszik a rendelkezésére álló technikai eszközökkel vagy intézkedésekkel megakadályozni a megadott személyes adatok elvesztését, megváltoztatását, ellopását, valamint az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és az azokkal való visszaélést.

9. Használunk közösségi hálózatokat?

A Grup Eina Digital S.L., -nek van profilja a Facebookon, a Twitteren, a YouTube -on a és Linkedin -en. A felhasználónak ugyanazon a közösségi hálózaton van profilja, és úgy döntött, hogy csatlakozik a Grup Eina Digital S.L. által létrehozott oldalhoz, így érdeklődést mutatva a hálózaton hirdetett információk iránt.

A Grup Eina Digital SL közös felelősséggel tartozik felhasználói, követői vagy rajtuk keresztül megjegyzéseket tevő személyek adatainak kezeléséért, bár mentesül minden felelősség alól, amelyet a közösségi oldalain a felhasználók és követők megjegyzései okoznak.

A Grup Eina Digital S.L. társfelelősségét a fent említett közösségi hálózatok felelőssége korlátozza, amelyek adatvédelmi irányelveik révén meghatározzák a személyes adatok feldolgozásának céljait és alapjait.

10. Változhatnak az adatvédelmi irányelvek?

A jelen adatvédelmi irányelv utolsó frissítésének dátuma: 2021.10.13. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át az aktuális adatvédelmi irányelveket