CONDICIONS D’ÚS

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic l’informem que aquest lloc web és titularitat de Grup Eina Digital S.L., amb CIF B17789215, societat inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 2077, Foli 178, Fulla GI-24761 Inscripció 1 amb domicili social en c. Itàlia 48, Nau 3, C.P. 17600 Figueres (Girona), Espanya.

Grup Eina Digital S.L., cedeix als distribuïdors els diferents subdominis de www.campuseina.com per a què els seus tallers duguin a terme l’acció formativa. Els distribuïdors com Responsables del tractament cedeixen les dades personals dels seus tallers a Grup Eina Digital S.L. qui actua en qualitat d’Encarregat del tractament.

Si desitja contactar amb nosaltres pot enviar-nos un correu a la següent adreça electrònica: gdpr@grupeina.com.

Aplicabilitat

Les presents condicions d’ús regulen l’accés i utilització de la pàgina web que Grup Eina Digital S.L., posa a disposició dels usuaris d’Internet. Es considera usuari la persona que accedeix, navega, utilitza o participa dels serveis i activitats de la pàgina web.

L’accés i navegació al lloc web per part de l’usuari suposa l’acceptació de la totalitat de les presents condicions d’ús. En cas de desacord amb les condicions d’ús ha d’abstenir-se d’usar el lloc web.

El lloc Web i els productes i serveis oferts per Grup Eina Digital S.L., estan dirigits a majors d’edat amb la capacitat jurídica suficient per poder quedar vinculat per les presents condicions d’ús. És possible que la utilització de certs serveis o la contractació d’alguns béns o serveis estigui subjecte a condicions especials complementàries que requereixen el consentiment exprés i que prevaldran en tot cas sobre les presents condicions generals.

CERTIFICAT SSL (Secure Sockets Layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre Grup Eina Digital S.L. i l’usuari.

Grup Eina Digital S.L., disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’estableix fent servir claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Accés a la web

L’accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure.

No obstant això, l’accés a l’àrea privada i al contingut formatiu per part de l’usuari requereix d’un usuari i contrasenya que es genera una vegada l’usuari es donat d’alta en la plataforma.

L’alta en plataforma es realitzada per Grup Eina Digital S.L., prèvia autorització dels distribuïdors que actuen en qualitat de Responsable del Tractament i Grup Eina Digital S.L., en qualitat d’Encarregat del Tractament.

Usuari

L’usuari, una vegada forma part d’aquest espai web disposa d’un perfil en la Plataforma on podrà cursar les accions formatives disponibles. Rebrà un correu electrònic on es facilita la clau d’accés juntament amb les instruccions per accedir a aquesta pàgina. Així mateix en accedir a la Plataforma, l’usuari disposarà d’un àrea privada des d’on podrà editar el seu perfil, seleccionar idioma i des de l’apartat “Preferències” podrà modificar la contrasenya, si així ho considera oportú.

L’usuari també té disponible un apartat de “missatges” com a canal de comunicació des del qual pot interactuar i enviar consultes a tutors amb la finalitat de resoldre dubtes.

A més, en aquest lloc web l’usuari pot accedir a recursos diversos que ofereix la plataforma com el Test de coneixements, calendari formatiu o sol·licitud d’informació entre d’altres.

Així mateix l’usuari accepta que no podrà:

 • Utilitzar o promoure l’ús de qualsevol tipus de paranys, modificacions, exploits o per altres mitjans no autoritzats a interferir amb, o obtenir un avantatge indeguda en el seu ús.
 • Intentar interrompre el funcionament normal d’aquest lloc web o qualsevol altre infraestructura operada per Grup Eina Digital S.L.
 • Intentar obtenir accés no autoritzat a aquest lloc web.
 • Fer-se passar per una altra persona en l’ús i accés a aquest lloc web.
 • Utilitzar aquest lloc web en relació amb la violació o intent de qualsevol llei aplicable.

Grup Eina Digital S.L., no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

Contingut i ús

La visita al lloc web per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, les presents condicions i respectant els drets de propietat intel·lectual e industrial titularitat de Grup Eina Digital S.L., o qualsevol altre persona física o jurídica.

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o puguin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per Grup Eina Digital S.L., al lloc web o als seus continguts.

El titular del lloc web no s’identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats als seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

ls drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web són titularitat de Grup Eina Digital S.L., i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altre activitat que es realitzi amb els continguts de la pàgina web, ni tan sols encara que es citin les fonts, tret que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de Grup Eina Digital S.L. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l’empresa són propietat del seus amos i estan protegits per llei.

Grup Eina Digital S.L., no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de Grup Eina Digital S.L.

Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzats prèviament per part de Grup Eina Digital S.L., serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Grup Eina Digital S.L. es reserva el dret de exercitar davant l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Modificacions

Grup Eina Digital S.L., es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de la seva plataforma, tant referent als continguts de la plataforma com en les condicions d’ús del mateix.

Responsabilitat i garantíes

El lloc web de Grup Eina Digital S.L., proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’extendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per Grup Eina Digital S.L., per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel lloc web.

Grup Eina Digital S.L., declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dintre de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament del seu lloc web així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, Grup Eina Digital S.L., no pot fer-se responsable de les següents situacions que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitat:

 • La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.
 • L’absència d’errors en aquests Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pugui donar-se.
 • L’absència de virus i/o resta de components nocius.
 • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de Grup Eina Digital S.L.
 • L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en la web. En conseqüència, Grup Eina Digital S.L., no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s’incloguin en el lloc web, s’ajusten al present avís legal, ni que el ús del lloc web es realitzi de forma diligent.
 • L’ús per menors d’edat del lloc web o de l’enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet.
 • Els continguts als quals l’usuari pugui accedir a través d’enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris per mitjà de comentaris o eines similars.
 • La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.

Grup Eina Digital S.L., podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant, sempre que las circumstàncies ho permetin, Grup Eina Digital S.L., comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient, la data prevista per la suspensió dels continguts.

Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 y 16 de la LLei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), Grup Eina Digital S.L., es compromet a la eliminació o, en el seu cas, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Enllaços (links)

Grup Eina Digital S.L., no assumeix responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

En cas que en altres llocs web s’estableixin enllaços a la pàgina web de Grup Eina Digital S.L., no s’entendrà que Grup Eina Digital S.L., hagi autoritzat l’enllaç o el contingut del lloc web en el que es conté l’enllaç, tampoc podrà incloure’s en la pàgina de l’enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

Grup Eina Digital S.L., es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el que s’estableixi l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa, així com exercitar les corresponent accions judicials i extrajudicials.

Llei aplicable i jurisdicció competent

Les clàusules contingudes en les presents condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola. Les parts es sotmetran expressament, per la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fòrum, als jutjats i tribunals de Figueres.

Modificació de les presents condicions i duració

Grup Eina Digital S.L., podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. Les presents condicions estaran vigents des de la seva implementació, el 13/10/2021, fins a què siguin modificades per altres degudament publicades.